Emmy J. Belinfante,W. van Itallie-van Embden, dr Den Beer Poortugaal,Paul Verschave,Stéphanie, C. Sanders Huidekoper, Marcellus Emants en Jenny, commandant Luis Sorela, mr C.Th. van Deventer,Fred. J.J.C. van Santen, J.N. van Munster, Ketner,Heleen Costerus-Kleij,Vereeniging ‘Vakschool voor Verbetering van vrouwen- en kinderkleeding’, Nieuw Vrouwenleven,De Nieuwe Gids,School voor Maatschappelijk Werk, Debating Society Leiden, Marie Steverding (Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht).1910.