Ingekomen brief van J. Hoogewerff Jr., sportredacteur van De Nieuwe Courant, betreffende een artikel van hem over paardensport waarop WF kritiek heeft van 8 september 1918, artikel van WF ‘De Vrouwen en de Sport’ van september 1921 en opgeplakte knipsels betreffende sport en de Olympische Spelen van 1928. 1918, 1920-1923, 1925, 1928 en z.j.