Autobiografische teksten in twee versies, één van een pagina (onvolledig) met de titel “Eenig kind” en de andere van 5 pagina’s waarvan het begin vrijwel identiek is aan die ene pagina. z.j.