Notulen van de algemene ledenvergaderingen, met financieel overzicht mei 1909-april 1901 en krantenknipsel over de algemene vergadering van juni 1917. 1898-1920.