Zesenveertigste algemene vergadering en vijfenveertigste jaarverslag. 1917.