1932. Met verslag voor de Nationale Vrouwenraad van Nederland.