Eerste, tweede, derde en vierde algemene vergadering. 1872-1875.