Tweeënveertigste algemene vergadering en eenenveertigste jaarverslag. 1913.