Getuigschrift van Elly Winkel opgesteld door Rosa Manus, met begeleidende brief. 15 september 1936.