Stukken betreffende het vijftigjarig bestaan. Zie voor het gedrukte \'Overzicht der werkzaamheden van de Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging \"Tesselschade\" gedurende de jaren 1897-1922\' inv.nr 63.