Zevenenvijfstigste tot en met eenenzeventigste. 1928-1942.