Stukken betreffende de (buitengewone) algemene vergaderingen van 16 maart en 14 juni 1950. 1950.