Correspondentie tussen afdeling Rotterdam van Tesselschade en het hoofdbestuur betreffende de fusie. 1949-1950.