Eenentachtigste algemene vergadering en negenenzeventigste jaarverslag. 1952.