Van dhr.D.P. Rijnders aan de afdeling Amsterdam ten behoeve van mej. Charlotte Brack en het Zeger Veeckensfonds. 1921.