Tweeënveertigste tot en met zesenvijftigste. 1913-1927.