Stukken betreffende het landelijk overleg regionale groepen vrouwen voor economische zelfstandigheid. 1983-1985.