Teksten van liederen gezongen bij acties en demonstraties. 1983-1986.