Zeventiende tot en met eenenveertigste. 1888-1912.