Tekst van de rede van de presidente van Tesselschade gehouden op de Algemene Vergadering betreffende de fusie. 1948.