Statuten. De statuten uit 1933 met huishoudelijk reglement. 1872-1933.