Eenenzeventigste algemene vergadering en zeventigste jaarverslag. 1942.