Correspondentie met het Koninklijk Huis. 1877-1952.