Achtentwintigste algemene vergadering en zevenentwintigste jaarverslag. 1899.