Zeventigste algemene vergadering en negenenzestigste jaarverslag. 1941.