Zevenentwintigste algemene vergadering en zesentwintigste jaarverslag. 1898.