Brieven van Ella aan Loukie, geschreven te Maarn. 1942-1945.