Zesentwintigste algemene vergadering en vijfentwintigste jaarverslag. 1897.