Notulen Contact Commissie 1948 en fusiecommissie 1949-1951. 1948-1951.