Ontwerp voor een oorkonde voor Jeltje de Bosch Kemper. Met foto van het origineel dat zich in het familiearchief van De Bosch kemper in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis bevindt. 1911.