Zevenenzestigste algemene vergadering en zesenzestigste jaarverslag. 1938.