Tekst \'Ter Overweging\' over de Vereeniging en Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht van W. Wijnaendts Francken-Dyserinck, gedateerd 8 december 1907, op briefpapier van Tesselschade. 1907.