Correspondentie tussen Arbeid Adelt en Tesselschade betreffende de fusiepoging van 1931, het instellen van de Contact Commissie in 1934 en stukken betreffende het werven van giften vanwege de crisis 1938. 1931, 1934-1935, 1938.