Drieëntwintigste algemene vergadering en tweeëntwintigste jaarverslag. 1894.