Notulen van de Contact Commissie. 1935-1939, 1946-1948.