Eenentwintigste algemene vergadering en twintigste jaarverslag. 1892.