Twintigste algemene vergadering en negentiende jaarverslag. 1891.