Bewijzen van inschrijving in het Grootboek der Nationale Schuld. 1891-1903.