Zestigste algemene vergadering en negenenvijftigste jaarverslag. 1931.