Negenenvijftigste algemene vergadering en achtenvijftigste jaarverslag. 1930.