Zestiende algemene vergadering en vijftiende jaarverslag. 1887.