Achtenvijftigste algemene vergadering en zevenenvijftigste jaarverslag. 1929.