Veertiende algemene vergadering en dertiende jaarverslag. 1885.