Zevenenvijftigste algemene vergadering en zesenvijftigste jaarverslag. 1928.