Zesenvijftigste algemene vergadering en vijfenvijftigste jaarverslag. 1927.