Accountantsrapporten, houdende balans en rekening van baten en lasten van de Algemene Kas, het Zegers Veeckensfonds en het Betsy Perk Opleidingsfonds over 1951 en 1952. Met goedkeuring. 1952-1953.