Aktes van bekwaamheid als huisonderwijzeres 1878 en bewijs van bekwaamheid (examen nuttige handwerken) uitgereikt door de Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging \"Tesselschade\" 1882 van Albertina Anna Sophia Kröller, geboren 28 januari 1848. In 2012 ontvangen van Betty Schiebaan van de afdeling Zeeuws Vlaanderen. 1878, 1882.