Elfde algemene vergadering en tiende jaarverslag. 1882.