Rekening en verantwoording van de Algemene Kas, het Zeger Veeckensfonds en het Opleidingsfonds. 1927-1937.