Benoemingen en herbenoemingen van correspondente en plaatsvervangend-correspondente. 1933-1952.